Kim jesteśmy

Jesteśmy Stowarzyszeniem Życia Apostolskiego. Naszym założycielem jest św. Wincenty Pallotti – rzymski kapłan.

Krótka historia parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wincentego Pallottiego w Kielcach ustanowiona została dn. 8 grudnia 2002 roku. Budowę kościoła i domu Stowarzyszenia rozpoczęto w październiku 1993 roku. Uroczyste poświęcenie przez Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana oraz wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce 22 maja 1994 roku. Dnia 24 grudnia 2000 r. Msza św. o północy – Pasterka – zainaugurowała fusnkcjonowanie nowego kościoła. W nowym domu wspólnota pallotyńska zamieszkała dn. 1 października 2002 roku. Poświęcony on został 22 stycznia 2003 roku, zaś erygowany pół roku później.
Dom Stowarzyszenia założony został w 2002 roku.

Parafia liczy 6967 mieszkańców.

Natura Stowarzyszenia

Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada apostolstwo katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do apostolstwa katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele (por. San Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], red. ks. Francesco Moccia, I, 4-5).