Grupy parafialne

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

Opiekunowie:
ks. Zygmunt Rutkowski SAC
Teresa Klikowicz
Aleksandra Nyga

Działalność Dziecięcego Koła Żywego różańca rozpoczęło się w wrześniu 2003 roku. Była to odpowiedź na apel Jana Pawła II, który ogłosił Rok Różańca Świętego, zachęcając do modlitwy w rodzinach. Koło działa przy parafii św. Wincentego Pallottiego w Kielcach. Na początku należało do niego dzieci należących do Koła Różańcowego jest codzienna modlitwa jednym dzieciątkiem 28 osób z klas III- IV, co roku skład ulega zmianom ze względu na odchodzące klasy VI.
Zadaniem różańca jest modlitwa w intencji papieża, całego Kościoła, naszej parafii i swoich rodzin. Różaniec jest modlitwą do Niej, do Maryi i jest naszą modlitwą, którą odmawiamy z Maryją. „Proszę Was – odmawiajcie różaniec” – jak nauczał Jan Paweł II.
W 2003 / 2004 roku opiekunem duchowym był ks. Łukasz Górzański SAC, a obecnie ks. Sławomir Grochalak SAC opiekunami świeckimi są p. Teresa Klikowicz i Aleksandra Nyga. Koło to nosi nazwę Dzieci fatimskie.
W każdą I niedzielę miesiąca spotykamy się po Mszy św. na zmianę tajemnic różańca oraz wspólnie odmawiamy jeden dziesiątek różańca.

Nasze działania:

 1. Prowadzenie modlitwy różańcowej.
 2. Przygotowanie liturgii słowa podczas niedzielnej Eucharystii.
 3. Przygotowanie Drogi Krzyżowej dla dzieci.
 4. Udział w nabożeństwach fatimskich (od 13 maja do 13 pażdzierniaka).

Cele Koła Żywego Różańca:

 1. Szerzenie kultu Matki Bożej Różańcowej i Jezusa.
 2. Kształtowanie swojego życia według tajemnic różańca.
 3. Zrozumienie mocy i znaczenia modlitwy różańcowej.
 4. Świadome przeznaczenie czasu dla Pana Boga.
 5. Umacnianie wiary.
 6. Kształtowanie cnót chrześcijańskich.
 7. Wytrwanie w dobrym.
 8. Bronienie od złego siebie i innych.

Obowiązki uczestników KŻR:

 1. Codzienne rozważać jedną tajemnicę i odmawiać jeden dziesiątek modlitwy różańcowej.
 2. Wielbić i naśladować Maryję.
 3. Uczestniczyć w zmianie tajemnic różańca.
 4. Systematycznie przystępować do sakramentów św.
 5. Wystrzegać się ciężkich grzechów.

Efekty:

 1. Znajomość tajemnic różańca.
 2. Umiejętność wspólnej modlitwy.
 3. Systematyczna indywidualna modlitwa na różańcu.
 4. Zaangażowanie rodziny w modlitwę.
 5. Pogłębienie więzi z Maryją i Jezusem.
 6. Poznanie objawienia i orędzia Matki Bożej (z Lourdes, Fatimy).

APOSTOLAT MARYJNY:

Opiekun:
ks. Stanisław Jóźwik SAC

Wśród ugrupowań powstałych w społeczności kościelnej w okresie posoborowym, znajduje się Apostolat Maryjny, zainicjowany w Polsce w 1980 r. z okazji 150. rocznicy objawień N.M.P. św. Katarzynie Laboure. W swojej działalności Apostolat Maryjny nawiązuje do Stowarzyszenia Cudownego Medalika, którego początki sięgają 1905 r. Opiekę duchową nad Apostolatem sprawują Księża Misjonarze CM. Dyrektorem Krajowym obecnie jest ks. Tadeusz Lubelski CM, a krajową siedzibą jest Zakopane Olcza.

Apostolat Maryjny ma potrójny cel:

 1. Pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentyczne i chrześcijańskie
 2. Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie
 3. Szerzenie braterskiej miłości, likwidowanie obojętności, niezgody i nieporozumień.

Apostolat Maryjny w naszej parafii został założony w kwietniu 2003 r. dzięki staraniom Moderator diecezjalnej p. Haliny Pilewskiej i za zgodą ówczesnego proboszcza parafii ks. Aleksandra Orzecha SAC. Obecnie grupa liczy 18 osób. Przewodniczy jej p. Czesława Kopacz. Opiekunem grupy jest ks. Stanisław Jóźwik SAC. Szczególną troską Apostolatu jest rozwój duchowy i religijny. Spotkania formacyjne pod opieką ks. Opiekuna odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca po Mszy św. wieczornej.
Najważniejszymi obowiązkami członka Apostolatu jest częste uczestnictwo we mszy św., czytanie Pisma Św., noszenie Cudownego Medalika oraz codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca Biblijnego. Troska o formację duchową apostoła wyraża się jego udziałem w comiesięcznych spotkaniach grupy, udziałem w dniach skupienia i rekolekcjach oraz udziałem w Krajowej Pielgrzymce na Jasną Górę w lipcu każdego roku.

Członkowie wspólnoty wraz z kapłanami naszej parafii są organizatorami wielu akcji charytatywnych:

 • organizowanie już po raz dziewiąty paczek żywnościowych dla rodzin ubogich z naszej parafii w okresie Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych
 • pozyskiwanie funduszy na dożywianie dzieci z ubogich rodzin
 • finansowanie dzieciom wakacyjnego wypoczynku
 • dwukrotne organizowanie akcji Wyprawka szkolna dla dzieci z ubogich rodzin
 • finansowanie przez członków wspólnoty od 3 lat kosztów pobytu jednego dziecka w Pallotyńskim Ośrodku Misyjnym w Rwandzie
 • prowadzenie innych form pomocy rodzinie.

Hasło Apostolatu Maryjnego stanowią słowa: Wszystko z Niepokalaną.

DZIECIĘCA SCHOLA GLORIA:

Opiekunowie:
Dorota Wieloch
ks. Marcin Krzysztoszek SAC

Schola „GLORIA” istnieje od prawie 20 lat. W skład zespołu wchodzą 24 dziewczynki w wieku od 6 do 14 lat.
W 2006 roku zespół zdobył III miejsce na XIX Ogólnopolskim a XI Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki
i Pieśni Religijnej w Łodzi oraz III miejsce na VI Festiwalu Piosenki Religijnej w Kielcach. Dn. 19 kwietnia 2008 r. Schola zajęła III. miejsce na XXI Ogólnopolskim a XII Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej w Łodzi.
W 2006 roku przy wsparciu Przyjaciół Schola nagrała płytę GLORIA śpiewa kolędy. Przedsięwzięcie to zostało przez wszystkich przyjęte z entuzjazmem. Każdego roku 6 stycznia jest organizowany koncert kolęd.

Schola żywo uczestniczy w życiu parafii, biorąc udział we wszystkich uroczystościach. Swoim śpiewem ubogaca także niedzielną Mszę św. dla dzieci o godz. 11.30.

Grupa spotyka się na próbach w każdy piątek o godz. 15.30 i przed niedzielną Mszą św. o godz. 10.30.

PARAFIALNY CHÓR HARMONIA:

Opiekunowie:
Barbara Kowalska
ks. Zygmunt Rutkowski SAC

Próby odbywają się w piątki o godz. 18:30 w salce parafialnej przy kancelarii.

SŁUŻBA LITURGICZNA OŁTARZA:

Opiekun:
ks. Marek Więch SAC

Służba samemu Bogu bardzo łatwo może okazać się największą przygodą w życiu. Wystarczy uważnie patrzeć na Tego, który żyje pośród nas. Stoimy przy ołtarzu i czytamy Słowo Boże, by widzieć Go jak najwyraźniej. Każdy chłopak i każdy mężczyzna w każdym wieku może zostać ministrantem i lektorem. Gorąco zapraszamy do powiększenia naszej wspólnoty!