Duszpasterze

Ks. Zygmunt Rutkowski SAC – proboszcz, rektor
wyśw. dn. 1 maja 1982 r.


Ks. Marcin Krzysztoszek SAC – wikariusz
wyśw. dn. 12 maja 2012 r.

Ks. Karol Stanewicz SAC – wikariusz
wyśw. dn. 6 maja 2023 r.

Ks. Józef Olejko SAC – duszpasterz wyśw. dn. 9 maja 1991 r.

Ks. Stanisław Jóźwik SAC – duszpasterz wyśw. dn. 20 maja 1973